Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zbigniewa Zagórskiego w Nałęczowie

Operacje


Rodzaje soczewek:
Acrysof - tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, soczewka akrylowa, pochłaniająca promieniowanie UV. Implant optyczny służący do zastąpienia soczewki ludzkiej podczas operacji zaćmy. Po wszczepieniu do torebki naturalnej soczewki, rozwija się do pełnego rozmiaru, umożliwia to stosowanie techniki małego cięcia.

Acrysof IQ - tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, pochłaniająca promieniowanie UV i światło niebieskie , soczewka akrylowa. Filtruje światło niebieskie w sposób podobny do naturalnej soczewki ludzkiej. . Implant optyczny służący do zastąpienia soczewki ludzkiej,
podczas operacji zaćmy. Po wszczepieniu do torebki naturalnej soczewki, rozwija się do pełnego rozmiaru, umożliwia to stosowanie techniki małego cięcia.

AcrySof ReSTOR – tylnokomorowa zwijalna, jednoczęściowa soczewka akrylowa . Zaprojektowana jako implant optyczny służący do zastąpienia soczewki ludzkiej,
podczas operacji zaćmy.. Strefa optyczna składa się z wielu koncentrycznych stref dyfrakcyjnych, ktore umozliwiają pacjentowi dobre widzenie z bliska i daleka , znacznie zmniejszając koniecznośc korzystania z okularów.Aby zapewnić dobry efekt pooperacyjny powinno się wszczepić soczewki Restor do obu oczu.

Zaćma (katarakta) - jest to zmętnienie soczewki. Soczewka w zdrowym oku jest przejrzysta i ogniskuje promienie świetlne na siatkówce znajdujące się w tylnej części oka. Dzięki temu możemy widzieć ostre i wyraźne obrazy.
W przypadku zmętnienia soczewki bieg promieni światła jest zaburzony i ograniczony, ulegają one rozproszeniu i/lub odbiciu, co jest przyczyną nieostrego lub osłabionego widzenia.
Powstanie i rozwój zaćmy jest naturalnym procesem związanym z wiekiem. Może się ona rozwijać w wyniku urazu, w przebiegu niektórych chorób np. cukrzycy oraz podczas stosowania pewnych leków (np. krtykosteroidów). Predyspozycje genetyczne powodują lub przyspieszają rozwój zaćmy. Osobną grupę stanowią zaćmy wrodzone, które mogą wymagać leczenia operacyjnego w pierwszych miesiącach po urodzeniu.

Leczenie zaćmy jest wyłącznie operacyjne i nie ma leków, ćwiczeń, czy okularów, które mogłyby usunąć zmętnienia powstałe w  soczewce. Niewielkie zmętnienia niekoniecznie wymagają leczenia operacyjnego. Jeśli jednak zaćma upośledza w istotny sposób jakość życia, jedyna możliwością leczenia jest chirurgiczne usunięcie zaćmy i wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej ( w rzadkich przypadkach wszczepienie soczewki może być niewskazane lub niemożliwe).
Ocena stanu zaawansowania zaćmy i ewentualna kwalifikacja do operacji należy do okulisty. Przed operacją lekarz bada oko i wykonuje odpowiednie pomiary, aby obliczyć moc sztucznej soczewki potrzebnej do wszczepienia. Podczas badania wstępnego należy zapytać okulistę o konieczność dotychczas stosowanych leków.

Operacja zaćmy może być wykonana w odpowiednim ośrodku posiadającym dobrze wyszkolony personel oraz wyposażenie. Operację wykonuje się w znieczuleniu miejscowym kroplami lub zastrzykami około oka. Znieczulenie tylko kroplami stosuje się u chorych, którzy potrafią współpracować z chirurgiem podczas zabiegu. Dotyczy to większości operowanych. Podczas zabiegu pacjent powinien trzymać oczy otwarte i patrzeć w odpowiednim kierunku. W rzadkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie operacji w znieczuleniu ogólnym. Bezpośrednio przed zabiegiem aplikuje się krople do oczu, można także zastosować ogólnodziałające leki uspokajające, aby zwiększyć komfort psychiczny i zmniejszyć stres związany z operacją.

Podczas zabiegu wykonywanego w sterylnej sali operacyjnej, chirurg posługuje się bardzo małymi narzędziami i wykonuje cały zabieg pod mikroskopem operacyjnym. Metodą z wyboru jest obecnie fakoemulsyfikacja, polegająca na rozbiciu i usunięciu jądra soczewki przy pomocy ultradźwięków i odsysania. Pozwala to na stosowanie niewielkiego cięcia, co przyspiesza gojenie, zmniejsza astygmatyzm pooperacyjny oraz możliwość wystąpienia powikłań. Usuwa się prawie całą soczewkę pozostawiając jedynie część jej torebki, do której wszczepia się sztuczną soczewkę. Soczewka taka wykonana może być z plastiku, akrylu lub silikonu. Soczewki akrylowe i silikonowe można zwijać przed wszczepieniem, co umożliwia zmniejszenie cięcia operacyjnego do około 3mm. Na koniec operacji zakłada się do oka leki w postaci kropli i maści oraz opatrunek ochronny. Po krótkim pobycie w ośrodku pacjent wraca do domu. W rzadkich przypadkach, bardzo twardych i dojrzałych zaćm, metoda fakoemulsyfikacji nie jest wskazana. Wtedy wykonuje się większe cięcie i usuwa jądro soczewki  całości. Przedłuża to czas rekonwalescencji pacjenta. Błędem jest czekanie aż zaćma „dojrzej”. Metodą fakoemulsyfikacji można operować bezpiecznie zaćmy początkowe, kiedy tylko upośledzają widzenie i jakość życia.

W chirurgii zaćmy nie stosuje się rutynowo technik laserowych, jednak czasami może wystąpić konieczność przecięcia laserem tylnej torebki soczewki po kilku miesiącach lub latach od operacji, jeśli ulegnie ona zmętnieniu. Zabieg taki wykonuje się ambulatoryjnie.
Po zabiegu operacyjnym należy stosować zapisane przez lekarza leki, uważać aby nie trzeć ani nie uciskać oka, ograniczyć czasowo aktywność życiową. Nie powinno się także prowadzić samochodu bez uprzedniej konsultacji z okulistą.

Operacja zaćmy w dzisiejszych czasach jest zabiegiem o bardzo niskim stopniu ryzyka i bardzo wysokim prawdopodobieństwie uzyskania znaczącej poprawy wzroku. Ostrość wzroku po operacji może być upośledzona, jeśli występują inne choroby oka, np. zaawansowana jaskra, retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienia lub stany zapalne siatkówki i/lub nerwu wzrokowego oraz inne przyczyny niedowidzenia. Jest ona uważana za najskuteczniejszą operację w całej medycynie, jeśli jest wykonana przez doświadczonego chirurga w odpowiednio wyposażonym ośrodku. Powikłania podczas operacji zdarzają się rzadko ( nie przekraczają kilku procent) i zwykle nie upośledzają one widzenia po operacji. Do najpoważniejszych powikłań mogących trwale upośledzić lub nawet doprowadzić do całkowitej utraty widzenia, należą zakażenia, krwotok, odwarstwienie siatkówki, przemieszczenie sztucznej soczewki, zmętnienie rogówki, zapalenie oka oraz jaskra. W dobrych ośrodkach ich częstość wynosi poniżej 1 % wszystkich zabiegów, a całkowita utrata widzenia zdarza się rzadziej niż raz na 1000 operacji. Powikłania te występują zwykle w okresie pooperacyjnym i, aby zminimalizować ich skutki i przyspieszyć leczenie, należy natychmiast zgłosić się do najbliższej poradni okulistycznej w przypadku: silnego bólu, nagłego pogorszenia widzenia, nudności, wymiotów, silnego kaszlu i urazu gałki ocznej.

Chory z zaćmą powinien być możliwie wcześnie kierowany do wybranego ośrodka w celu wpisania na listę oczekujących, a stosowanie tzw. kropli przeciwzaćmowych jest niewskazane. Nie tylko nie są one skuteczne, ale powodują dodatkowe koszty ze strony chorego i mogą wywoływać objawy uboczne, zwłaszcza ze strony spojówek i rogówki.
Chorzy, którzy chcą operować się w naszym ośrodku za pełną odpłatnością, mają możliwość wyboru chirurga, a koszt operacji jest porównywalny z wycena Narodowego Funduszu Zdrowia i w zależności od stosowanej techniki oraz rodzaju soczewki wynosi od 1900 zł do 3000zł.

Usunięcie zaćmy + witrektomia:
Złożona operacja okulistyczna polegająca na jednoczesnym wykonaniu usunięcia soczewki, wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej i wykonaniu witrektomii tylnej.
Wskazaniami do zabiegu są stany w których zaćma współistnieje z chorobami siatkówki takimi jak: otwór w plamce żółtej, błona przedsiatkówkowa, krwotok do ciała szklistego lub inne.

Witrektomia:
Aby wyjaśnić na czym polega witrektomia musimy najpierw zapoznać Państwa z kilkoma terminami medycznymi takimi jak:
- ciało szkliste - struktura znajdująca się wewnątrz gałki ocznej, za soczewką, o charakterze przezroczystego żelu. Wypełnia wnętrze oka, przylega do siatkówki.
- siatkówka - bardzo ważna, skomplikowana i delikatna tkanka odpowiedzialna za procesy widzenia, wyściela wnętrze gałki ocznej .
- soczewka - przezroczysta struktura odpowiedzialna za załamywanie światła . Soczewka człowieka umiejscowiona jest w oku zaraz za tęczówką i źrenicą. Ma kształt szkła powiększającego, grubsza w centrum, cieńsza na obwodzie. Utrzymuje się w odpowiedniej pozycji dzięki cienkim wiązadełkom.

Witrektomia jest to skomplikowana operacja polegająca na usunięciu ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej.
Operacja służy do usuwania z jamy ciała szklistego krwi, ropy, ciał obcych, włóknistych błon, fragmentów soczewki lub zwichniętej soczewki sztucznej. Ma ogromne zastosowanie w leczeniu odwarstwień siatkówki/ szczególnie tych powikłanych/, otworów plamki żółtej, usuwaniu błon nasiatkówkowych, a także leczeniu powikłań siatkówkowych związanych z zaawansowaną cukrzycą.
Podczas zabiegu można wykonać wewnętrzną laseroterapię siatkówki, podać leki do wnętrza oka i pobrać próbki tkanek do badania.
Na zakończenie, wnętrze gałki ocznej wypełnia się roztworem soli fizjologicznej, gazem lub olejem silikonowym. Substancje te służą ustabilizowaniu struktur oka, utrzymaniu efektu leczniczego w postaci przyłożenia siatkówki. Sól fizjologiczna i gazy lecznicze wchłaniają się do krwiobiegu, zostają zastąpione cieczą wodnistą. Olej silikonowy pozostaje w oku, aby go usunąć należy wykonać ponowną operację.
Zabieg może być przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym lub w szczególnych wypadkach znieczuleniu ogólnym.

Operacje zeza:
Zez jest to nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych. Może mieć wiele przyczyn takich jak nieskorygowana wada wzroku, wrodzone lub nabyte nieprawidłowości w budowie albo działaniu mięśni zewnętrznych oka.
Leczenie zeza obejmuje dobranie odpowiedniej korekcji okularowej, leczenie niedowidzenia i operacje chirurgiczne na mięśniach zewnętrznych oka.
Zabiegi wykonywane są na jednym lub obu oczach. Polegają na skróceniu, zmianie kierunku działania lub przesunięciu przyczepu jednego bądź kilku mięśni poruszających okiem.

Usunięcie skrzydlika:
Skrzydlik jest to nieprawidłowe narastanie spojówki na rogówkę. Występuje zwykle po stronie przyśrodkowej. Wskazaniami do usunięcia są:
- stały dyskomfort
- zaburzenia widzenia, dużego stopnia astygmatyzm
-postępujący wzrost w kierunku centrum rogówki i osi widzenia
- ograniczenie ruchomości gałki ocznej
W Ośrodku Chirurgii Oka usuwamy skrzydlik z przeszczepem własnej spojówki.
Metoda ta zmniejsza ryzyko nawrotu.

Małe zabiegi:
Drobne zabiegi okulistyczne wykonywane bez potrzeby hospitalizacji:
- usunięcie gradówki
- usunięcie brodawczaka
- usunięcie plamek żółtkowatych

Strona główna Poleć znajomemu Newsletter
ul. Małachowskiego 5 24-140 Nałęczów tel. (81) 501-57-99